Dzień w przedszkolu

Integracja dzieci niepełnosprawnych w naszej placówce ma polegać na włączeniu ich w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnieniu im optymalnych warunków do normalnego rozwoju we wszystkich sferach.

Wspólne przebywanie dzieci stwarza różnorodność sytuacji stymulujących zarówno dzieci sprawne jak i niepełnosprawne. Dzieci sprawne uczą się szacunku dla słabości i trudności innych, kształtują w sobie świadomość, że wszyscy mamy jednakowe prawa, choć inne możliwości, uczą się tolerancji, wrażliwości, otwartości.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

6:30 - 8:00 - schodzenie się dzieci, praca indywidualna i wyrównawcza, zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań

8:00 - 8:30 - zabawy i ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

8:30 - 9:00 - śniadanie, mycie zębów, przygotowanie się do zajęć

9:00 - 10:00 - zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane z całą grupą, w zespołach, indywidualnie w sali lub w ogrodzie

10:00 - 11:00 - zabawy dowolne w sali lub pobyt na świeżym powietrzu

11:00 - 11:30 - przygotowanie do obiadu

11:30 - 12:00 - obiad

12:00 - 13: 45 - odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe ( języki obce, katecheza, nauka tańca), zajęcia indywidualne, zabawy ruchowe

14:00 - podwieczorek

14:30 - 18:00 - zabawy kierowane i swobodne w sali lub na powietrzu, praca wyrównawcza i indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.

Nasze atuty to:

• Programy autorskie.

• Indywidualne programy dla dzieci niepełnosprawnych.

• Możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności wychowanków w międzygrupowych zespołach zainteresowań: wokalno-taneczoym-plastycznym, teatralnym i badawczym.

• Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna.

• Fachowa pomoc specjalistyczna - psychologa, pedagogów specjalnych, logopedów, rehabilitantów ruchowych i muzykoterapeuty.

• Doskonała baza lokalowa i materialna: 10 sal grupowych, sypialnia dla najmłodszych, sala gimnastyczna, sala rytmiczna, sala teatralna z garderobą, sala telewizyjna, pracownia komputerowa,pracownia plastyczna, basen wodny i kulkowy, gabinet logopedyczny, gabinet psychologiczno-pedagogiczny, atrakcyjny, ekologiczny plac zabaw.

Przedszkole współpracuje z instytucjami kulturalny mi takimi jak:

• Filharmonia Białostocka

• Białostocki Teatr Lalek

• Teatr "Co Nie Co"

które cyklicznie występują w naszej placówce ze swoimi koncertami i przedstawieniami dla dzieci.

W placówce organizujemy cykliczne imprezy takie jak uroczystości przedszkolne :

Mikołajki, Jasełka, Wigillia, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień rodziny, Walentynki itp.

W przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców w poszczególnych grupach, a także warsztaty z zakresu pedagogizacji rodziców prowadzone przez specjalistów (dla chętnych) metodą C. Sutton “Praca nad trudnymi zachowaniami u dzieci”, Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, oraz cykl spotkań pt. “Znajdź czas dla swojego dziecka.